ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ สสอ.คนใหม่

ต้อนรับ สสอ.คนใหม่

3814

15 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

3102

20 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น.     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต.ในเครือข่าย บุคลากรทางด้านสาธารณสุข เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 (วันปิยมหาราช) ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี     โดยมีนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 23 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต.ในเครือข่าย บุคลากรทางด้านสาธารณสุข เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 (วันปิยมหาราช) ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าร่วมกิจกรรม

3917

23 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
21 ต.ค.63 เวลา 08.30น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพันธ์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุข ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธาน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน

21 ต.ค.63 เวลา 08.30น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพันธ์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุข ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธาน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน

2650

21 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 อำเภอบ้านตาขุน จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ โดยมี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กระจายพืชผัก รักษ์สิ่งเเวดล้อม ตามวิถีพอเพียง  โดยมีประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาหมู่ป้านปากน้ำ ม.2 ต.พะเเสง

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 อำเภอบ้านตาขุน จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ โดยมี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กระจายพืชผัก รักษ์สิ่งเเวดล้อม ตามวิถีพอเพียง โดยมีประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาหมู่ป้านปากน้ำ ม.2 ต.พะเเสง

2653

20 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมรณรงค์กิจกรรมการล้างมือ เนื่องในวันรณรงค์ล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2563 โดยรณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน ประชาชนทุกพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกหน่วยบริการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมรณรงค์กิจกรรมการล้างมือ เนื่องในวันรณรงค์ล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2563 โดยรณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน ประชาชนทุกพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกหน่วยบริการ

2662

15 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 08.00 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีวสงพวงมาลาและถวายบังคม    และในเวลา 19.00น. ร่วมจุดเทียนน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 08.00 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีวสงพวงมาลาและถวายบังคม และในเวลา 19.00น. ร่วมจุดเทียนน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน

2648

13 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอสม.ทุกพื้น ในการร่วมเชียร์เเละให้กำลังใจนักกีฬาอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ เขื่อนรัชชประภา

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอสม.ทุกพื้น ในการร่วมเชียร์เเละให้กำลังใจนักกีฬาอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ เขื่อนรัชชประภา

2980

11 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 อำเภอบ้านตาขุนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน องค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน เเละประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมีนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธานในพิธีเปิด ในการดำเนินกิจกรรมเก็บขยะบริเวณริมถนนตลอดเส้นทางในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 อำเภอบ้านตาขุนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน องค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน เเละประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมีนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธานในพิธีเปิด ในการดำเนินกิจกรรมเก็บขยะบริเวณริมถนนตลอดเส้นทางในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน

2890

8 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. คบสอ.บ้านตาขุนดำเนินโครงการการเยี่ยมเสริมพลัง เเละมอบป้ายCFGT-COVID-19 โดยมีนายเเพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกุล รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ รพ.สต.เขาพัง โดยมีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน จำนวนทั้งหมด 72 ร้านในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน เป็นการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคเเละงานอนามัยสิ่งเเวดล้อม ในสถานประกอบการร้านอาหาร เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนผู้บริโภคควบคู่กับการเฝ้าระวัง ป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. คบสอ.บ้านตาขุนดำเนินโครงการการเยี่ยมเสริมพลัง เเละมอบป้ายCFGT-COVID-19 โดยมีนายเเพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกุล รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ รพ.สต.เขาพัง โดยมีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน จำนวนทั้งหมด 72 ร้านในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน เป็นการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคเเละงานอนามัยสิ่งเเวดล้อม ในสถานประกอบการร้านอาหาร เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนผู้บริโภคควบคู่กับการเฝ้าระวัง ป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

2843

6 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 10 กันยายน 2563 จัดประชุมคณะกรรมการ พชอ.บ้านตาขุน โดยมี นางสาวศริญดา ปาลคเชนทร์ ปลุดอำเภออาวุโส เป็นประธานในการจัดประชุม โดยมีหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเเละเอกชนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งตัวเเทนอสม.เเต่ละพื้นที่ เพื่อประชุมเเลกเปลี่ยนเเนวคิดเกี่ยวกับโรคติดต่อที่สำคัญ เช่น COVID-19 , ไข้เลือดออก,มาลาเรีย เป็นต้น รวมถึงการดำเนินงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขับเคลื่อนพชอ.

วันที่ 10 กันยายน 2563 จัดประชุมคณะกรรมการ พชอ.บ้านตาขุน โดยมี นางสาวศริญดา ปาลคเชนทร์ ปลุดอำเภออาวุโส เป็นประธานในการจัดประชุม โดยมีหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเเละเอกชนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งตัวเเทนอสม.เเต่ละพื้นที่ เพื่อประชุมเเลกเปลี่ยนเเนวคิดเกี่ยวกับโรคติดต่อที่สำคัญ เช่น COVID-19 , ไข้เลือดออก,มาลาเรีย เป็นต้น รวมถึงการดำเนินงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขับเคลื่อนพชอ.

2923

10 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ รพ.สต.เขาพัง/เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน เเละเจ้าหน้าที่อุทยาน ลงพื้นที่ตรวจเเพที่พักจำนวน 17 เเพ ในเขตพื้นที่เขื่อนรัชชประภา(เขื่อนเชี่ยวหลาน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินร้านอาหาร Clean Food Good Test เเละประเมินมาตรฐานร้านอาหารตามเกณฑ์มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 รวมทั้งเน้นในเรื่องคุณภาพของเกลือที่ใช้ในการปรุงอาหารผ่านตามเกณฑ์มาตรกฐานหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ Clean Food Good Health ในการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในทุกมื้อ ทุกวัน ทุกวัย

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ รพ.สต.เขาพัง/เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน เเละเจ้าหน้าที่อุทยาน ลงพื้นที่ตรวจเเพที่พักจำนวน 17 เเพ ในเขตพื้นที่เขื่อนรัชชประภา(เขื่อนเชี่ยวหลาน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินร้านอาหาร Clean Food Good Test เเละประเมินมาตรฐานร้านอาหารตามเกณฑ์มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 รวมทั้งเน้นในเรื่องคุณภาพของเกลือที่ใช้ในการปรุงอาหารผ่านตามเกณฑ์มาตรกฐานหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ Clean Food Good Health ในการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในทุกมื้อ ทุกวัน ทุกวัย

2922

26 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
13 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00น.ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอบ้านตาขุน นิเทศการดำเนินงานตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลเขาพัง โดยมี นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ ปลัดอาวุุโส เป็นประธาน พร้อมด้วย นายปฐมพงษ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตาขุน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน

13 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00น.ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอบ้านตาขุน นิเทศการดำเนินงานตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลเขาพัง โดยมี นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ ปลัดอาวุุโส เป็นประธาน พร้อมด้วย นายปฐมพงษ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตาขุน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน

3280

13 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
หล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบชุดธารน้ำใจ ให้แก้ผู้ที่เดือดร้อน และได้รับผลกระทบ จากการกักกันตัวเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบชุดธารน้ำใจ ที่ได้รับจาก สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 7 ชุด ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ 1. นางสาวสุพิญญา ศรีนิล 2. ว่าที่ ร.ต.เอกนรินทร์ ศรีสมบูรณ์ 3. นางสาวสุมัทนา วิศนุนาถนคร 4. เด็กชายศรันย์ วิศนุนาถนคร 5. นายบัวงาม แขวงอินทร์ 6. นางสาวยุพิน มั่งมูล 7. นายวัชระพงค์ บุญส่ง ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่เดือดร้อน และได้รับผลกระทบ จากการกักกันตัวเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ผ่านแอพพลิเคชั่น

หล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบชุดธารน้ำใจ ให้แก้ผู้ที่เดือดร้อน และได้รับผลกระทบ จากการกักกันตัวเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบชุดธารน้ำใจ ที่ได้รับจาก สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 7 ชุด ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ 1. นางสาวสุพิญญา ศรีนิล 2. ว่าที่ ร.ต.เอกนรินทร์ ศรีสมบูรณ์ 3. นางสาวสุมัทนา วิศนุนาถนคร 4. เด็กชายศรันย์ วิศนุนาถนคร 5. นายบัวงาม แขวงอินทร์ 6. นางสาวยุพิน มั่งมูล 7. นายวัชระพงค์ บุญส่ง ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่เดือดร้อน และได้รับผลกระทบ จากการกักกันตัวเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ผ่านแอพพลิเคชั่น

2936

5 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านตาขุน มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 โหล รวมทั้ง ขนมเเละนม ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง โควิด-19 ณ จุดคัดกรอง อำเภอบ้านตาขุน หน้าสภ.บ้านตาขุน🙏🙏✌️ #ขอเป็นกำลังใจให้เเก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกคน #บ้านตาขุน ร่วมใจ สู้โควิด-19

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านตาขุน มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 โหล รวมทั้ง ขนมเเละนม ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง โควิด-19 ณ จุดคัดกรอง อำเภอบ้านตาขุน หน้าสภ.บ้านตาขุน🙏🙏✌️ #ขอเป็นกำลังใจให้เเก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกคน #บ้านตาขุน ร่วมใจ สู้โควิด-19

2927

3 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ ร่วมแจกจ่ายชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ให้กับผู้ผ่านการกักกันโรค COVID-19 ที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว จำนวน 9 ราย ณ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับมอบสิ่งของจากชมรมสภากาแฟสัญจรอำเภอบ้านตาขุน จำนวน 145 ชุดเพื่อส่งมอบต่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หมู่บ้านละ 5 ชุด นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ ร่วมแจกจ่ายชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ให้กับผู้ผ่านการกักกันโรค COVID-19 ที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว จำนวน 9 ราย ณ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับมอบสิ่งของจากชมรมสภากาแฟสัญจรอำเภอบ้านตาขุน จำนวน 145 ชุดเพื่อส่งมอบต่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หมู่บ้านละ 5 ชุด นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

2918

23 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ให้แนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมสนับสนุน น้ำดื่ม และข้าวสารแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองอำเภอบ้านตาขุน โดยมี นพ.เอกพล พิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดฝ่ายการปกครอง พร้อมด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต. และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ให้แนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมสนับสนุน น้ำดื่ม และข้าวสารแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองอำเภอบ้านตาขุน โดยมี นพ.เอกพล พิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดฝ่ายการปกครอง พร้อมด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต. และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

3065

22 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 เมษายน 2563 ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน โรงพยาบาลบ้านตาขุน นำโดย นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ นายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และนางสุพรรณี ณนคร หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบ้านตาขุน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าให้ความรู้และแนวทางมาตรการการเฝ้าระวังโรคcovid-19 ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ณ วัดบ้านตาขุน ต.เขาวง

วันที่ 22 เมษายน 2563 ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน โรงพยาบาลบ้านตาขุน นำโดย นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ นายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และนางสุพรรณี ณนคร หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบ้านตาขุน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าให้ความรู้และแนวทางมาตรการการเฝ้าระวังโรคcovid-19 ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ณ วัดบ้านตาขุน ต.เขาวง

2921

22 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 11 - 15 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำจุดคัดกรอง ในการตั้งจุดตรวจการควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ณ หน้าสถานีภูธรอำเภอบ้านตาขุน เพื่อคัดกรองผู้เดินทางทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ เป็นหนึ่งในมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการเเพร่ระบาดของโรค โดยเเบ่งเป็น 3 ผลัดปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563รวมทั้งการลงพื้นที่ของชุดเคลื่อนที่เร็ว ในการปฏิบัติงานออกตรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในสถานที่ต่างๆเเละการปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด

วันที่ 11 - 15 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำจุดคัดกรอง ในการตั้งจุดตรวจการควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ณ หน้าสถานีภูธรอำเภอบ้านตาขุน เพื่อคัดกรองผู้เดินทางทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ เป็นหนึ่งในมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการเเพร่ระบาดของโรค โดยเเบ่งเป็น 3 ผลัดปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563รวมทั้งการลงพื้นที่ของชุดเคลื่อนที่เร็ว ในการปฏิบัติงานออกตรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในสถานที่ต่างๆเเละการปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด

2919

17 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 เมษายน 2563 ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน รพ.สต.บ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร นำโดย นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ และนายวินัย อินทร์ชนะผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เข้าให้ความรู้และแนวทางมาตรการการเฝ้าระวังโรคcovid-19 ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ณ วัดไกรสร ต.เขาวง

วันที่ 15 เมษายน 2563 ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน รพ.สต.บ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร นำโดย นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ และนายวินัย อินทร์ชนะผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เข้าให้ความรู้และแนวทางมาตรการการเฝ้าระวังโรคcovid-19 ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ณ วัดไกรสร ต.เขาวง

3225

17 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...