ภาพกิจกรรม
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ รพ.สต.เขาพัง/เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน เเละเจ้าหน้าที่อุทยาน ลงพื้นที่ตรวจเเพที่พักจำนวน 17 เเพ ในเขตพื้นที่เขื่อนรัชชประภา(เขื่อนเชี่ยวหลาน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินร้านอาหาร Clean Food Good Test เเละประเมินมาตรฐานร้านอาหารตามเกณฑ์มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 รวมทั้งเน้นในเรื่องคุณภาพของเกลือที่ใช้ในการปรุงอาหารผ่านตามเกณฑ์มาตรกฐานหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ Clean Food Good Health ในการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในทุกมื้อ ทุกวัน ทุกวัย
2923
26 สิงหาคม 2563

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ รพ.สต.เขาพัง/เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน เเละเจ้าหน้าที่อุทยาน ลงพื้นที่ตรวจเเพที่พักจำนวน 17 เเพ ในเขตพื้นที่เขื่อนรัชชประภา(เขื่อนเชี่ยวหลาน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินร้านอาหาร Clean Food Good Test เเละประเมินมาตรฐานร้านอาหารตามเกณฑ์มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 รวมทั้งเน้นในเรื่องคุณภาพของเกลือที่ใช้ในการปรุงอาหารผ่านตามเกณฑ์มาตรกฐานหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ Clean Food Good Health ในการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในทุกมื้อ ทุกวัน ทุกวัย