ภาพกิจกรรม
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ รพ.สต.เขาพัง/เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน เเละเจ้าหน้าที่อุทยาน ลงพื้นที่ตรวจเเพที่พักจำนวน 17 เเพ ในเขตพื้นที่เขื่อนรัชชประภา(เขื่อนเชี่ยวหลาน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินร้านอาหาร Clean Food Good Test เเละประเมินมาตรฐานร้านอาหารตามเกณฑ์มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 รวมทั้งเน้นในเรื่องคุณภาพของเกลือที่ใช้ในการปรุงอาหารผ่านตามเกณฑ์มาตรกฐานหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ Clean Food Good Health ในการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในทุกมื้อ ทุกวัน ทุกวัย
41
26 สิงหาคม 2563

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ รพ.สต.เขาพัง/เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน เเละเจ้าหน้าที่อุทยาน ลงพื้นที่ตรวจเเพที่พักจำนวน 17 เเพ ในเขตพื้นที่เขื่อนรัชชประภา(เขื่อนเชี่ยวหลาน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินร้านอาหาร Clean Food Good Test เเละประเมินมาตรฐานร้านอาหารตามเกณฑ์มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 รวมทั้งเน้นในเรื่องคุณภาพของเกลือที่ใช้ในการปรุงอาหารผ่านตามเกณฑ์มาตรกฐานหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ Clean Food Good Health ในการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในทุกมื้อ ทุกวัน ทุกวัย

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img