สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน

6/1 ม.4 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
โทรศัพท์ : 077-397113 โทรสาร : 077-397113
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :