ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน 6/1 หมู่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • วิสัยทัศน์

    เป็นเครือข่ายบริหารจัดการระบบสุขภาพที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ทุกภาคีมีส่วนร่วม ภายในปี 2567

นายวินัย อินทร์ชนะ

สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน

077-397113

ข่าวสารชาวสสอ.บ้านตาขุน

กิจกรรมชาวสสอ.บ้านตาขุน

สื่อ ประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง สสอ.บ้านตาขุน เราดูแล

29
หมู่
16,368
ประชากร
1,320
ตร.กม