ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอสม.ทุกพื้น ในการร่วมเชียร์เเละให้กำลังใจนักกีฬาอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ เขื่อนรัชชประภา
2964
11 ตุลาคม 2563

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอสม.ทุกพื้น ในการร่วมเชียร์เเละให้กำลังใจนักกีฬาอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ เขื่อนรัชชประภา