ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน

6/1 ม.4 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

โทรศัพท์ : 077-397113 โทรสาร : 077-397113

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :

Google Map
เดินทางไปสสอ.บ้านตาขุน