ข่าวในเครือ สสอ.บ้านตาขุน
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
12 มีนาคม 2564

3124


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข