ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 08.00 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีวสงพวงมาลาและถวายบังคม และในเวลา 19.00น. ร่วมจุดเทียนน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน
2603
13 ตุลาคม 2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 08.00 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีวสงพวงมาลาและถวายบังคม และในเวลา 19.00น. ร่วมจุดเทียนน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน