ภาพกิจกรรม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมรณรงค์กิจกรรมการล้างมือ เนื่องในวันรณรงค์ล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2563 โดยรณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน ประชาชนทุกพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกหน่วยบริการ
2644
15 ตุลาคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมรณรงค์กิจกรรมการล้างมือ เนื่องในวันรณรงค์ล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2563 โดยรณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน ประชาชนทุกพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกหน่วยบริการ