ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 อำเภอบ้านตาขุน จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ โดยมี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กระจายพืชผัก รักษ์สิ่งเเวดล้อม ตามวิถีพอเพียง โดยมีประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาหมู่ป้านปากน้ำ ม.2 ต.พะเเสง
2607
20 ตุลาคม 2563

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 อำเภอบ้านตาขุน จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ โดยมี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กระจายพืชผัก รักษ์สิ่งเเวดล้อม ตามวิถีพอเพียง โดยมีประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาหมู่ป้านปากน้ำ ม.2 ต.พะเเสง