ข่าวในเครือ สสอ.บ้านตาขุน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) นักวิชาการสาธารณสุข
19 กุมภาพันธ์ 2564

3308


 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) นักวิชาการสาธารณสุข 

ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ