ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ในเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ทำหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน

เจ้าหน้าที่ในเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ทำหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน

2893

5 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ ในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน ในนักเรียนโรงเรียนมัธยมและขยายโอกาสในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ ในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน ในนักเรียนโรงเรียนมัธยมและขยายโอกาสในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน

2889

2 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนและเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ร่วมกิจกรรม วันเสาร์ เข้าวัดจัดปิ่นโต ถวายภัตตาหาร สืบสานเมืองคนดี วิถีธรรม ณ วัดเขาพัง อ.บ้านตาขุนจ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนและเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ร่วมกิจกรรม วันเสาร์ เข้าวัดจัดปิ่นโต ถวายภัตตาหาร สืบสานเมืองคนดี วิถีธรรม ณ วัดเขาพัง อ.บ้านตาขุนจ.สุราษฎร์ธานี

2890

29 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน จัดกิจกรรม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน จัดกิจกรรม

2886

19 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุน ร่วมกับอำเภอบ้านตาขุน สำรวจการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในร้านยาและร้านค้าในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกักตุนหรือขึ้นราคา

นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุน ร่วมกับอำเภอบ้านตาขุน สำรวจการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในร้านยาและร้านค้าในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกักตุนหรือขึ้นราคา

2883

14 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุนร่วมประชุมทีมคัดกรองไข้หวัดใหญ่พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมใช้งานการปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จฯ ณ สสอ.บ้านตาขุน

นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุนร่วมประชุมทีมคัดกรองไข้หวัดใหญ่พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมใช้งานการปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จฯ ณ สสอ.บ้านตาขุน

2901

14 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากศูนย์อนามัย ที่ ๑๑ ของโรงเรียนบ้านพัฒนา ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากศูนย์อนามัย ที่ ๑๑ ของโรงเรียนบ้านพัฒนา ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2871

12 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากศูนย์อนามัย ที่ ๑๑ ของโรงเรียนบ้านพัฒนา ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากศูนย์อนามัย ที่ ๑๑ ของโรงเรียนบ้านพัฒนา ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2982

12 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
คบสอ.บ้านตาขุน​ เข้ารับการตรวจราชการและนิเทศงาน​ รอบที่​ 1/2563จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน

คบสอ.บ้านตาขุน​ เข้ารับการตรวจราชการและนิเทศงาน​ รอบที่​ 1/2563จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน

2872

5 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
คบสอ.บ้านตาขุน​ เข้ารับการตรวจราชการและนิเทศงาน​ รอบที่​ 1/2563จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คบสอ.บ้านตาขุน​ เข้ารับการตรวจราชการและนิเทศงาน​ รอบที่​ 1/2563จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2902

5 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
คบสอ.บ้านตาขุน ร่วมประชุมแนวทางปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยที่สงสัยปอดอักเสบจากเชื้อ Novel Coronavitus 2019 โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน เป็นประธานในที่ประชุม

คบสอ.บ้านตาขุน ร่วมประชุมแนวทางปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยที่สงสัยปอดอักเสบจากเชื้อ Novel Coronavitus 2019 โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน เป็นประธานในที่ประชุม

2885

29 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เตรียมความพร้อมโรงเรียนบ้านพัฒนา เพื่อเข้ารับการประเมินโรงเรียนรอบรู้ โดยมีการประเมินติดตามเพื่อนำข้อที่ควรพัฒนาเพิ่มมาวางแผนปรับปรุง สำหรับกิจกรรมในวันนี้ดูห้องน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS/มาตรฐานการสุขาภิบาลโรงอาหาร/การตรวจน้ำเบื้องต้นดื่มด้วยชุด อย11

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เตรียมความพร้อมโรงเรียนบ้านพัฒนา เพื่อเข้ารับการประเมินโรงเรียนรอบรู้ โดยมีการประเมินติดตามเพื่อนำข้อที่ควรพัฒนาเพิ่มมาวางแผนปรับปรุง สำหรับกิจกรรมในวันนี้ดูห้องน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS/มาตรฐานการสุขาภิบาลโรงอาหาร/การตรวจน้ำเบื้องต้นดื่มด้วยชุด อย11

2886

28 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศงาน และติดตามงานของ คบสอ. ณ รพ.บ้านตาขุน

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศงาน และติดตามงานของ คบสอ. ณ รพ.บ้านตาขุน

2886

28 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน

2897

27 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี<br> ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน<br> โดยนายมงคล เจริญแพทย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน<br> จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร แก่พนักงานบิ๊กซี มาร์เก็ต สาขาบ้านตาขุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี<br> ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน<br> โดยนายมงคล เจริญแพทย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน<br> จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร แก่พนักงานบิ๊กซี มาร์เก็ต สาขาบ้านตาขุน

2907

17 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมเปิดมหกรรม วิ่งไล่ยุง ของอำเภอบ้านตาขุน<br> ณ ลานออกกำลังกาย รพ.สต.บ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร พร้อมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย<br> และออกปฎิบัติการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้/เก็บขยะทำความสะอาด ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม<br> ณ พื้นที่หมู่บ้านในตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมเปิดมหกรรม วิ่งไล่ยุง ของอำเภอบ้านตาขุน<br> ณ ลานออกกำลังกาย รพ.สต.บ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร พร้อมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย<br> และออกปฎิบัติการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้/เก็บขยะทำความสะอาด ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม<br> ณ พื้นที่หมู่บ้านในตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2892

10 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ได้จัดประชุมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง”

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ได้จัดประชุมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง”

2891

6 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต

สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต

2892

3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอ บ้านตาขุน ประธานคณะกรรมการฯพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)บ้านตาขุน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่

นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอ บ้านตาขุน ประธานคณะกรรมการฯพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)บ้านตาขุน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่

2901

27 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอบ้านตาขุน เพื่อดำเนินการเลือกประธานชมรม ผู้สูงอายุคนใหม่ พิจาณาทบทวนระเบียบข้อบังคับ ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับ และวางแผนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอบ้านตาขุน เพื่อดำเนินการเลือกประธานชมรม ผู้สูงอายุคนใหม่ พิจาณาทบทวนระเบียบข้อบังคับ ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับ และวางแผนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ

2893

26 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...