ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

27

23 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ"คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"ตุลาคม 2562

โครงการ"คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"ตุลาคม 2562

28

21 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ"คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"ตุลาคม 2562

โครงการ"คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"ตุลาคม 2562

19

21 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดถนน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน ประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลบ้านตาขุน

นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดถนน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน ประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลบ้านตาขุน

28

18 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุน ส่วนราชการในอำเภอบ้านตาขุน มีความยินดี ต้อนรับ นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และคณะจากอำเภอวิภาวดี

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุน ส่วนราชการในอำเภอบ้านตาขุน มีความยินดี ต้อนรับ นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และคณะจากอำเภอวิภาวดี

18

17 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุน ส่วนราชการในอำเภอบ้านตาขุน มีความยินดี ต้อนรับ นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และคณะจากอำเภอวิภาวดี

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุน ส่วนราชการในอำเภอบ้านตาขุน มีความยินดี ต้อนรับ นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และคณะจากอำเภอวิภาวดี

29

17 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...