ภาพกิจกรรม
นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน ประธานคณะกรรมการฯพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)บ้านตาขุน เป็นประธานในโครงการ รณรงค์การลด การใช้ถุงพลาสติก และส่งสริมการใช้ถุงผ้า

นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน ประธานคณะกรรมการฯพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)บ้านตาขุน เป็นประธานในโครงการ รณรงค์การลด การใช้ถุงพลาสติก และส่งสริมการใช้ถุงผ้า

27

25 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
คณะทำงาน พชอ.บ้านตาขุนนำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ) พร้อมด้วยนายวราวุธ แสงทอง ผช.อุทยานแห่งชาติเขาสก ร่วมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุน สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ตำรวจท่องเที่ยว กองร้อยตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 416 ลงตรวจเเพที่พัก ณ เขื่อนรัชชประภา

คณะทำงาน พชอ.บ้านตาขุนนำโดย นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ) พร้อมด้วยนายวราวุธ แสงทอง ผช.อุทยานแห่งชาติเขาสก ร่วมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุน สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ตำรวจท่องเที่ยว กองร้อยตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 416 ลงตรวจเเพที่พัก ณ เขื่อนรัชชประภา

27

19 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุนประชุมประจำเดือน โดยมีนายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนเป็นประธานในการประชุม เพื่อวางแผนในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่และมอบรางวัลประกาศนียบัตร รพ.สต.ติดดาว

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุนประชุมประจำเดือน โดยมีนายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนเป็นประธานในการประชุม เพื่อวางแผนในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่และมอบรางวัลประกาศนียบัตร รพ.สต.ติดดาว

26

9 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
นายเมธา หมานพัฒน์ สสอ.บ้านตาขุน ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดตรวจปัสสาวะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

นายเมธา หมานพัฒน์ สสอ.บ้านตาขุน ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดตรวจปัสสาวะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

28

9 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุน เข้าร่วมการประชุมในการเสนอโครงการของบประมาณกองทุนรอบโรงไฟฟ้า โดย รพ.สต.ในสังกัด สสอ.บ้านตาขุน จำนวน 3 แห่ง ได้รับงบประมาณ ในปี 2563

นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุน เข้าร่วมการประชุมในการเสนอโครงการของบประมาณกองทุนรอบโรงไฟฟ้า โดย รพ.สต.ในสังกัด สสอ.บ้านตาขุน จำนวน 3 แห่ง ได้รับงบประมาณ ในปี 2563

26

6 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
นายเมธา หมานพัฒน์ สสอ.บ้านตาขุน ภก.ปิยะรัตน์ สาริพัฒน์ รพ.บ้านตาขุน พร้อมด้วย นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจคลินิกในพื้นที่ตามแผน จำนวน 2 ร้าน

นายเมธา หมานพัฒน์ สสอ.บ้านตาขุน ภก.ปิยะรัตน์ สาริพัฒน์ รพ.บ้านตาขุน พร้อมด้วย นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจคลินิกในพื้นที่ตามแผน จำนวน 2 ร้าน

28

6 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
นายเมธา หมานพัฒน์สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และนายวินัย อินทร์ชนะ นายมงคล เจริญแพทย์ผช.สสอ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนา

นายเมธา หมานพัฒน์สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และนายวินัย อินทร์ชนะ นายมงคล เจริญแพทย์ผช.สสอ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนา

27

5 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
อำเภอบ้านตาขุน นำโดยนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม และนายเมธา หมานพัฒน์ สสอ.บ้านตาขุน พร้อมผู้ช่วย สสอ.และคณะเจ้าที่ ร่วมกับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิต มีจำนวนผู้บริจาคโลหิต 91 ยูนิต บริจาคดวงตา 4 ราย และบริจาคอวัยวะ 3 ราย และในครั้งนี้ผู้บริจาคโลหิตได้รับการสนับสนุนของที่ระลึกจากบีลองจิมรีสอร์ท ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน

อำเภอบ้านตาขุน นำโดยนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม และนายเมธา หมานพัฒน์ สสอ.บ้านตาขุน พร้อมผู้ช่วย สสอ.และคณะเจ้าที่ ร่วมกับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิต มีจำนวนผู้บริจาคโลหิต 91 ยูนิต บริจาคดวงตา 4 ราย และบริจาคอวัยวะ 3 ราย และในครั้งนี้ผู้บริจาคโลหิตได้รับการสนับสนุนของที่ระลึกจากบีลองจิมรีสอร์ท ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน

27

28 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุน ร่วมปรึกษากับนายยุทธพนธ์ พรหมจรรย์ หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 11.3.3 อำเภอพนมและคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานเรื่องไข้มาลาเรียในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน

นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุน ร่วมปรึกษากับนายยุทธพนธ์ พรหมจรรย์ หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 11.3.3 อำเภอพนมและคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานเรื่องไข้มาลาเรียในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน

26

27 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
"วันส้วมโลก" สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562 (World Toilet Day 2019) "ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน"

"วันส้วมโลก" สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2562 (World Toilet Day 2019) "ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน"

27

19 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน รวมกับรพ.สต.เชี่ยวหลานเเละผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์เเละป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ พื้นที่ ม.4 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน รวมกับรพ.สต.เชี่ยวหลานเเละผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์เเละป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ พื้นที่ ม.4 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน

26

14 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมรณรงค์เเละประชาสัมพันธ์ โครงการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ร่วมรณรงค์เเละประชาสัมพันธ์ โครงการ

30

14 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.พะแสงจัดโครงการแผนสุขภาพชุมชนตำบลพะแสง โดยมี นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอ เป็นประธาน และ นายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ เป็นวิทยากรในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน

อบต.พะแสงจัดโครงการแผนสุขภาพชุมชนตำบลพะแสง โดยมี นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอ เป็นประธาน และ นายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ เป็นวิทยากรในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน

27

11 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ภก.ปิยะรัตน์ สาริพัฒน์ รพ.บ้านตาขุน พร้อมด้วย นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจร้านขายยาในพื้นที่ตามแผนในพื้นที่ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภก.ปิยะรัตน์ สาริพัฒน์ รพ.บ้านตาขุน พร้อมด้วย นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจร้านขายยาในพื้นที่ตามแผนในพื้นที่ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

27

6 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ภก.ปิยะรัตน์ สาริพัฒน์ รพ.บ้านตาขุน พร้อมด้วย นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจร้านขายยาในพื้นที่ตามแผนในพื้นที่ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภก.ปิยะรัตน์ สาริพัฒน์ รพ.บ้านตาขุน พร้อมด้วย นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจร้านขายยาในพื้นที่ตามแผนในพื้นที่ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

28

5 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
อำเภอบ้านตาขุนร่วมกับคบ.สอ.บ้านตาขุน นำโดยเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอ พร้อมด้วย นายวินัย อินทร์ชนะ นายมงคล เจริญแพทย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสารเสพติด เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ในกลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 110 คน ผลการตรวจไม่พบการใช้สารเสพติด

อำเภอบ้านตาขุนร่วมกับคบ.สอ.บ้านตาขุน นำโดยเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอ พร้อมด้วย นายวินัย อินทร์ชนะ นายมงคล เจริญแพทย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสารเสพติด เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ในกลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 110 คน ผลการตรวจไม่พบการใช้สารเสพติด

27

4 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ภก.ปิยะรัตน์ สาริพัฒน์ รพ.บ้านตาขุน พร้อมด้วย นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจร้านขายยาในพื้นที่ตามแผน ในพื้นที่ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภก.ปิยะรัตน์ สาริพัฒน์ รพ.บ้านตาขุน พร้อมด้วย นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.บ้านตาขุน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจร้านขายยาในพื้นที่ตามแผน ในพื้นที่ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

26

1 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
คบสอ.บ้านตาขุน นำโดยนายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เข้าแนะนำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ และให้ความรู้เรื่องผู้สัมผัสอาหารแก่พนักงาน บิ๊กซี มาร์เก็ต สาขาอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คบสอ.บ้านตาขุน นำโดยนายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เข้าแนะนำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ และให้ความรู้เรื่องผู้สัมผัสอาหารแก่พนักงาน บิ๊กซี มาร์เก็ต สาขาอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

26

31 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
นายเมธา หมานพัฒน์ สสอ.บ้านตาขุน พร้อม นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.ด้านบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือนชมรม อสม.รพ.สต.พรุไท เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานภาคประชาชน

นายเมธา หมานพัฒน์ สสอ.บ้านตาขุน พร้อม นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.ด้านบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือนชมรม อสม.รพ.สต.พรุไท เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานภาคประชาชน

26

25 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
นายเมธา หมานพัฒน์ สสอ.บ้านตาขุน พร้อม นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.ด้านบริหาร และนายมงคล เจริญแพทย์ ผช.สสอ.ด้านวิชาการ ร่วมประชุมประจำเดือนชมรม อสม.รพ.สต.บ้านวังขุม เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานภาคประชาชน

นายเมธา หมานพัฒน์ สสอ.บ้านตาขุน พร้อม นายวินัย อินทร์ชนะ ผช.สสอ.ด้านบริหาร และนายมงคล เจริญแพทย์ ผช.สสอ.ด้านวิชาการ ร่วมประชุมประจำเดือนชมรม อสม.รพ.สต.บ้านวังขุม เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานภาคประชาชน

26

24 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...