ภาพกิจกรรม
23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ ร่วมแจกจ่ายชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ให้กับผู้ผ่านการกักกันโรค COVID-19 ที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว จำนวน 9 ราย ณ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับมอบสิ่งของจากชมรมสภากาแฟสัญจรอำเภอบ้านตาขุน จำนวน 145 ชุดเพื่อส่งมอบต่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หมู่บ้านละ 5 ชุด นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19
36
23 เมษายน 2563

23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ ร่วมแจกจ่ายชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ให้กับผู้ผ่านการกักกันโรค COVID-19 ที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว จำนวน 9 ราย ณ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับมอบสิ่งของจากชมรมสภากาแฟสัญจรอำเภอบ้านตาขุน จำนวน 145 ชุดเพื่อส่งมอบต่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หมู่บ้านละ 5 ชุด นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

img
img
img
img
img
img
img
img