ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 เมษายน 2563 ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน โรงพยาบาลบ้านตาขุน นำโดย นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ นายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และนางสุพรรณี ณนคร หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบ้านตาขุน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าให้ความรู้และแนวทางมาตรการการเฝ้าระวังโรคcovid-19 ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ณ วัดบ้านตาขุน ต.เขาวง
2922
22 เมษายน 2563

วันที่ 22 เมษายน 2563 ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน โรงพยาบาลบ้านตาขุน นำโดย นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ นายวินัย อินทร์ชนะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และนางสุพรรณี ณนคร หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบ้านตาขุน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าให้ความรู้และแนวทางมาตรการการเฝ้าระวังโรคcovid-19 ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ณ วัดบ้านตาขุน ต.เขาวง