ภาพกิจกรรม
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านตาขุน มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 โหล รวมทั้ง ขนมเเละนม ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง โควิด-19 ณ จุดคัดกรอง อำเภอบ้านตาขุน หน้าสภ.บ้านตาขุน🙏🙏✌️ #ขอเป็นกำลังใจให้เเก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกคน #บ้านตาขุน ร่วมใจ สู้โควิด-19
2911
3 พฤษภาคม 2563

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านตาขุน มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 โหล รวมทั้ง ขนมเเละนม ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง โควิด-19 ณ จุดคัดกรอง อำเภอบ้านตาขุน หน้าสภ.บ้านตาขุน🙏🙏✌️ #ขอเป็นกำลังใจให้เเก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกคน #บ้านตาขุน ร่วมใจ สู้โควิด-19