ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 เมษายน 2563 ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน รพ.สต.บ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร นำโดย นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ และนายวินัย อินทร์ชนะผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เข้าให้ความรู้และแนวทางมาตรการการเฝ้าระวังโรคcovid-19 ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ณ วัดไกรสร ต.เขาวง
341
17 เมษายน 2563

วันที่ 15 เมษายน 2563 ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน รพ.สต.บ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร นำโดย นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดอำเภอ และนายวินัย อินทร์ชนะผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เข้าให้ความรู้และแนวทางมาตรการการเฝ้าระวังโรคcovid-19 ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ณ วัดไกรสร ต.เขาวง

img
img
img
img
img