ภาพกิจกรรม
นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ให้แนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมสนับสนุน น้ำดื่ม และข้าวสารแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองอำเภอบ้านตาขุน โดยมี นพ.เอกพล พิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดฝ่ายการปกครอง พร้อมด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต. และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
182
22 เมษายน 2563

นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ให้แนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมสนับสนุน น้ำดื่ม และข้าวสารแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองอำเภอบ้านตาขุน โดยมี นพ.เอกพล พิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน นายเมธา หมานพัฒน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นายปฐมพงศ์ ชูช่วย ปลัดฝ่ายการปกครอง พร้อมด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต. และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img