ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. คบสอ.บ้านตาขุนดำเนินโครงการการเยี่ยมเสริมพลัง เเละมอบป้ายCFGT-COVID-19 โดยมีนายเเพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกุล รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ รพ.สต.เขาพัง โดยมีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน จำนวนทั้งหมด 72 ร้านในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน เป็นการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคเเละงานอนามัยสิ่งเเวดล้อม ในสถานประกอบการร้านอาหาร เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนผู้บริโภคควบคู่กับการเฝ้าระวัง ป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
44
6 ตุลาคม 2563

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. คบสอ.บ้านตาขุนดำเนินโครงการการเยี่ยมเสริมพลัง เเละมอบป้ายCFGT-COVID-19 โดยมีนายเเพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกุล รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ รพ.สต.เขาพัง โดยมีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน จำนวนทั้งหมด 72 ร้านในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน เป็นการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคเเละงานอนามัยสิ่งเเวดล้อม ในสถานประกอบการร้านอาหาร เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนผู้บริโภคควบคู่กับการเฝ้าระวัง ป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img