ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 อำเภอบ้านตาขุนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน องค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน เเละประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมีนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธานในพิธีเปิด ในการดำเนินกิจกรรมเก็บขยะบริเวณริมถนนตลอดเส้นทางในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน
39
8 ตุลาคม 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 อำเภอบ้านตาขุนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน องค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน เเละประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมีนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธานในพิธีเปิด ในการดำเนินกิจกรรมเก็บขยะบริเวณริมถนนตลอดเส้นทางในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img