เกร็ดความรู้สู้โรค
 อาการของโรคเบาหวานนั้นเป็นเช่นไร
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 1263 คน
ประกาศวันที่  23 มกราคม 2563

โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus (DM)หรือแค่ Diabetes)

โรคนี้เป็นโรคที่เผาผลาญอาหารที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน โดยที่น้ำตาลในเลือดสูงนั้นจะก่อให้เกิดอาการปวดปัสสาวะบ่อยและมีการกระหาย น้ำและต้องการอาหารมากขึ้น โรคนี้ถ้าไม่มีการรักษาอาจจะมีอาการแทรกซ้อนเพิ่มจำนวนมากและภาวะแทรกซ้อน เฉียบพลัน ซึ่งได้แก่ โคม่าเนื่องจากออสโมลาร์สูงที่ไม่ได้เกิดจากคีโตน (nonketotic hyperosmolar) และภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนจากเบาหวาน (diabetic ketoacidosis) และเป็นภาวะที่แทรกซ้อนระยะยาวและยังร้ายแรงมากรวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง,ความ เสียหายต่อ,โรคหัวใจ,แผลที่เท้า,ไตวาย ปัญหาที่จะทำให้เป็นโรคเบาหวานนั้นเกิดจากตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือเป็นที่เซลล์ร่างกายนั้นไม่ยอมตอบสนองอย่างเหมาะสมต่ออินซูลินที่ผลิต ขึ้นมาเป็นเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเบาหวาน

นั้นมีหลายชนิดซึ่งแบ่งออกเป็น ชนิดหลัก ๆ มีดังนี้

1. เบาหวานชนิดที่ 1 เริ่มจากการดื้อต่ออินซูลิน โดยเป็นภาวะที่เซลล์ไม่สามารถตอบสนองต่ออินซูลินอย่างเหมาะสมซึ่งเมื่อโรค ดำเนินไปอาจจะทำให้มีการขาดอินซูลินด้วยแบบนี้สมัยก่อนมีชื่อเรียกว่าเบา หวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินหรือในอีกชื่อหนึ่งคือ เบาหวานที่เกิดในวัยผู้ใหญ่ สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้หลัก ๆ คือน้ำหนักกายเกินและไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย

2. เบาหวานชนิดที่ 2 มีสาเหตุที่เกิดจากร่างกายมนุษย์ผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดโรค เบาหวานซึ่งในสมัยก่อนนั้นเรียกอาการนี้ว่า เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน หรือในอีกชื่อหนึ่งที่แพทย์นั้นเรียกกันคือ เบาหวานวัยแรกรุ่น ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าจะรักษายังไง

3. เบาหวานที่อยู่ในระหว่างมนุษย์ที่ตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นอาการหลักชนิดที่ 3 เป็นอาการที่เกิดในหญิงที่มีครรภ์โดยไม่เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อนซึ่งปัญหา ที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั้นคือมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง

 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน
6/1 ม.4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230
โทรศัพท์ : 077-397113 โทรสาร : 077-397113
Copyright © 2018. www.phobantakhun.org. All rights reserved. Powered by stsbbs