ข่าวในเครือ สสอ.บ้านตาขุน
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 'วันไตโลก (World Kidney Day)'ประจำปี 2563 (ดู : 905) 26 ก.พ. 2563
คู่มือแนวทางขออนุญาตใช้หลักสูตรผู้สูงอายุระดับพื้นที่ (ดู : 898) 2 มี.ค. 2563
แนวทางการขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ดู : 1020) 20 เม.ย. 2563
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชากการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใรการขับเคลื่อนงานวิชาการ ประจำปี 2563 (ดู : 1048) 18 พ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) นักวิชาการสาธารณสุข (ดู : 915) 19 ก.พ. 2564
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ดู : 797) 12 มี.ค. 2564
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) (ดู : 874) 18 มี.ค. 2564
ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารรสุขอำเภอบ้านตาขุน (ดู : 170) 1 พ.ย. 2565
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน
6/1 ม.4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230
โทรศัพท์ : 077-397113 โทรสาร : 077-397113
Copyright © 2018. www.phobantakhun.org. All rights reserved. Powered by stsbbs