ข่าวในเครือ สสอ.บ้านตาขุน
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 'วันไตโลก (World Kidney Day)'ประจำปี 2563 (ดู : 204) 26 ก.พ. 2563
คู่มือแนวทางขออนุญาตใช้หลักสูตรผู้สูงอายุระดับพื้นที่ (ดู : 206) 2 มี.ค. 2563
แนวทางการขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ดู : 149) 20 เม.ย. 2563
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชากการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใรการขับเคลื่อนงานวิชาการ ประจำปี 2563 (ดู : 196) 18 พ.ค. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน
6/1 ม.4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230
โทรศัพท์ : 077-397113 โทรสาร : 077-397113
Copyright © 2018. www.phobantakhun.org. All rights reserved. Powered by stsbbs