ภาพกิจกรรม
21 ต.ค.63 เวลา 08.30น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพันธ์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุข ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธาน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน
43
21 ตุลาคม 2563

21 ต.ค.63 เวลา 08.30น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน นำโดย นายเมธา หมานพันธ์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุข ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธาน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน

img
img
img
img
img